Dziś jest: sobota, 04-04-2020
Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS

Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS:

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej:

Art. 61. 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
   1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
   2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
   3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
   - przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.


2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
   1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
   2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
      a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
      b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
   3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.


3. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

 

 

Na terenie powiatu strzelckiego odpłatność za pobyt mieszkańca w domach pomocy społecznej
o różnych profilach w 2013r. prezentuje się następująco:

PDFutrzymanie mieszkanca strzelce szymiszow lesnica_2013.pdf

PDFutrzymanie mieszkanca zawadzkie_2013.pdf

PDFutrzymanie mieszkanca kadlub_2013.pdf