Dziś jest: niedziela, 29-03-2020
Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

Jak umieścić w DPS?

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS)
określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj.
Dz.U. tekst jednolity z 2013r. poz. 182)

 

W skrócie powyższa procedura przedstawia się następująco:


1. Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej zgłasza ten fakt w swojej gminie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego na wywiad środowiskowy.

3. Po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej wysyła komplet dokumentów do odpowiedniego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. Po otrzymaniu decyzji wraz z dokumentacją starosta powiatu, na terenie którego usytuowany jest DPS, wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS. Niemożliwe jest precyzyjne określenie terminu przyjęcia osoby wpisanej do rejestru oczekujących na zwolnione miejsce w domu pomocy społecznej, ponieważ tworzą się one poprzez zgon lub rezygnację dotychczasowego mieszkańca.

6. Z chwilą zwolnienia się miejsca w DPS osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem socjalnym DPS określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej.