Dziś jest: sobota, 04-04-2020
Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Rodzaje DPS

Rodzaje domów pomocy społecznej (DPS)
określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj.
Dz.U. tekst jednolity z 2013r. poz. 182)

 

Art. 56. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

   1) osób w podeszłym wieku;

   2) osób przewlekle somatycznie chorych;

   3) osób przewlekle psychicznie chorych;

   4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

   5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

   6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Art. 56a. 1. Dom pomocy społecznej może byc prowadzony łącznie dla:

   1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;

   2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

   3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

   4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodziezy niepełnosprawnych intelektualnie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dom pomocy społecznej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu odpowiednio dla każdego rodzaju domu.