Dziś jest: niedziela, 05-04-2020
Imieniny: Ireny, Kleofasa, Wincentego

Nabór do projektu "18+ Nowe szanse i możliwości"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
zaprasza do udziału w roku 2014 w projekcie
„18+ nowe szanse i możliwości”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów, poprzez uruchomienie procesu aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej osób zamieszkałych na terenie powiatu strzeleckiego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 PROJEKT ADRESOWANY JEST DO OSÓB:

  • w wieku od 15 – 64 roku życia
  • bezrobotnych i/lub
  • nieaktywnych zawodowo i/lub
  • zatrudnionych
  • zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej 

w tym:

  • osób z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • osób niepełnosprawnych

będących w wieku aktywności zawodowej, posiadających zameldowanie na terenie powiatu strzeleckiego.
 

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału m.in. w wyjeździe ogólnousprawniającym, kursach zawodowych, warsztatach z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą.


W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy wypełnić ankietę i wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie, które są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich lub na stronach www.strzelceopolskie.epcpr.pl oraz www.projekt-pcprstrzelceop.com.pl   

SZCZEGÓŁOWYCH INFROMACJI UDZIELA SIĘ W SIEDZIBIE:  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STRZELCACH OPOLSKICH
UL. B. CHROBREGO 5
47-100 STRZELCE OP.
TEL. 77 461 33 81  

UCZESTNICTWO  W   PROJEKCIE   JEST   BEZPŁATNE