Dziś jest: piątek, 18-10-2019
Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

PROGRAM RODZINA 500+

Informacje dot. programu ze strony Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Realizacją programu "Rodzina 500+" w Gminie Leśnica będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski na świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 plus" będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.:

٭ osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,  ul. 1 Maja 9 pok. nr 10

٭ drogą pocztową (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem)

٭ przez Internet 

Druki wniosków będą udostępniane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy od dnia 1 kwietnia 2016r.

UWAGA !

W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. świadczenie wychowawcze ustala się i wypłaca z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r.

NIE TRZEBA SIĘ ŚPIESZYĆ!

MASZ 3  MIESIĄCE   NA  ZŁOŻENIE WNIOSKU !!!

Samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem  o przysposobienie dziecka).

Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 500zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 - go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie po spełnieniu kryterium dochodowego 800zł na osobę w rodzinie lub 1200zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16 go-roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym przypadku trzeba będzie dołączyć stosowne dokumenty.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod nr tel. 774048354

 

Kierownik            

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Leśnicy            

Joanna Izbicka       

Dokumenty do pobrania:

wniosek.doc
oswiadczenie1.doc
oswiadczenie2.doc
oswiadczenie3.doc

 

Informacja - PROGRAM RODZINA 500.docx
Wzór poprawnie wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko.doc
Wzór poprawnie złożonego wniosku na drugie i kolejne dzieci.doc